2018. szeptember 7., péntek

HOL TALÁLOD A SZERENCSÉDET?


A régi arab asztrológiai feljegyzések között találkozhatsz úgynevezett "KÜLÖNLEGES PONTOKKAL" a horoszkópban.

A legtöbb esetben két bolygó távolságát mérik rá az aszcendensre, sajnos a rendszer a mai napig sincs egységesítve,- sőt: a számítógépes korszak - a felületes csillagászati adatkezelés miatt - még jobban összezavarta a dolgokat.

Az óraképletek nagy mágusának – Al Biruninak - a könyvében 97 érzékeny pont kiszámítása van felsorolva a legkülönfélébb témákra - én most nem terhellek ezzel, de egyet azért nézzünk meg.
Talán segítheti a boldogulásunkat :)
A SZERENCSEPONT KISZÁMÍTHATÓ:

A NAPOD ÉS A HOLDAD KÜLÖNBSÉGÉT KELL HOZZÁADNI AZ ASZCENDENSED FOKSZÁMÁHOZ.

(Természetesen kell hozzá a korrigált születési idő, hiszen csak abban van pontosan a helyén az aszcendens.) Tehát:


A SZERENCSEPONT LOKÁLIS HELYZETE HOROSZKÓPHÁZAKBAN


I. ház

Ha a Szerencsepont az elsõ házban áll, ez egy bizonyos fajta impulzust, vagy még inkább szükségszerûséget jelent, hogy a boldogságot az ember a világban keresse. Ez a pozíció megerõsíti a szülöttben azt a törekvést és tendenciát, hogy a külvilágban nézzen körül és láttassa magát.
Mindezt nem azért, mert a több emberrel való kapcsolat egyszerûen kellemes dolog, hanem azért, mert erre úgy tekintünk, mint valamiféle kötelességre, a fejlõdés és a haladás egy eszközére.

A diszharmonikus aspektusok kiábrándultságot, csalódást okoznak. Valószínûleg amiatt, mert az ember túl magabiztos; gondolatait nehezen ülteti át a gyakorlatba, mivel a külsõ dolgokkal és hatásokkal szemben túl érzékeny. De rá kell jönnie arra, hogy nem az a lényeg, hogy mit tapasztalunk, hanem az, hogy mit tanulunk tapasztalatainkból; az egó leginkább a konfliktusokon és a megpróbáltatásokon keresztül fejlõdik. Nagy segítség a életében, ha el tudja fogadni ezt a megállapítást.

A boldogságot a független cselekvésben fogja megtalálni, úgy, ha nem támaszkodik mások segítségére.

2. ház

Ha a Szerencsepont a második házban áll, ez pénzügyi elõnyöket jelent,- azaz amire az ember támogatás nélkül törekszik, elõbb vagy utóbb eléri.
Az ember akkor találja meg a boldogságát, ha megbízható, hitelt érdemlõ vállalkozások mellett teszi le a voksát, ebben teljes mértékben, nyugodt módon hisz, nem bonyolódik ködös spekulációkba, amelyek teljesen szükségtelenek.

"Csak higgy abban, amit akarsz és minden az öledbe hullik."
3. ház

Ha a Szerencsepont a harmadik házban áll, az ember életében a legtöbb jó abból ered, ha minél több eszmével és gondolattal ismerkedik meg és ezeket továbbadja.
A tartós boldogságot a közvetlen környezetben, a közeli barátokban vagy rokonokban találhatja meg, akik megértik és együtt éreznek vele. Ez pedig oly módon érhetõ el, ha jól alkalmazza az "adok - kapok" elvét; elfogulatlanul ítéli meg önmagát és másokat.

Soha nem jó az, ha egy embernek el kell rejtenie egy másik ember elõl belsõ énjét. Ami az egyes emberben jó, az jó a többiben is; az aki kifejleszti magában a jót, közelebb kerül embertársaihoz.
A Szerencsepont ebben a helyzetében tudja kifejteni azt a hatást, ami a lélek fejlõdésére valóban a legjobb irány. 

Az ember a boldogságot abban az esetben találja meg, ha következtetéseit úgy vonja le, hogy másokat is figyelmesen meghallgat, anélkül, hogy a saját nézeteit kiáltaná ki az egyedüli igazságnak.

IV. ház

Ha a Szerencsepont a negyedik házban áll, a kellemes, harmonikus otthoni környezetnek nagy értéke van, a mûvészetkedvelõ, intellektuális beállítottságú, érzékeny emberek szintén nagyon fontos szerepet töltenek be az ember életében, akikkel õszintén tud kommunikálni anélkül, hogy összeütközésekre kerülne sor, illetve meg tudja velük osztani érzéseit, hangulatait.

A fentebb említett körülmények és jellemzõk jól láthatóak az ember egész magatartásán, munkáján, általános mentális viselkedésén és egészségén. Ha a Szerencsepont diszharmonikus fényszöget kap, nagyon rossz hatást gyakorol a gondolkodásra, így az egészségre is.

Ez a házhelyzet erõs spirituális kapcsolatot jelent a szülõkkel, a gyermekkori otthonnal. Örökre jó hatást gyakorolva az ember életére - még a szülõk halála utáni idõszakra is - ami láthatóan a késõbbi életszakaszban nyilvánul meg. A boldogságot az otthoni körülményekkel, kapcsolatokkal és hagyományokkal való megelégedettség jelenti, miután az ember lemondott minden csodálatról és tiszteletrõl.

5. ház

Ha a Szerencsepont a ötödik házban áll, az ember örömét leli kalandos vállalkozásban, - ami lehet anyagi, vagy szellemi jellegû - mind a komoly, mind a vidám találkozások nagy értékkel bírnak, minden ami új és ígéretes vonzó számára.

Így például a gyerekek világa: "minden gyerek egy különös, megható talány".
Általában jó viszonyt mutat a gyerekekkel és feltételezi, hogy a velük való érintkezés pozitívan hat az ember énjének fejlõdésére. Emellett mutat valamiféle egoista szeretetet is az ember saját gyermekei iránt, ahol a szülõk azt várják el, hogy gyermekeik az õ hitviláguk szerint éljenek és folytassák azt, amit õk egyszer elkezdtek.

Ha a Szerencsepont diszharmonikus fényszöget kap, külsõleg a gyerekek valamilyen módon megfelelnek ennek az elvárásnak, de egy idõ után egyikük szabad gondolkodásával meggondolatlan pazarlásával nehézségeket, bajt fog okozni a szülõnek. 
A boldogság az autokrata viselkedésben rejlik, amely amellett, hogy önzetlenül ad követel is, miután az ember teljesen lemondott arról a tendenciáról, hogy mindenkinek a kedvére tegyen.6. ház

Ha a Szerencsepont a hatodik házban áll, az azt jelenti, hogy a boldogságot a munka és az áldozat révén éri el az ember, amennyiben megfelelõ önkontrollal rendelkezik. A dolgok intézését saját kezébe kell vennie, ellenkezõ esetben az elért eredmény rövid távú lesz.

Nagy ambícióval nagy eredményeket lehet elérni, de nagyon fontos, hogy a szülött reális, elérhetõ célokat tûzzön ki maga elé. Ha a Szerencsepont diszharmonikus fényszöget kap, az egyén sokkal kevesebbet ér el partnerei, feljebbvalói segítségével, mintha csak saját erejére támaszkodna. Bármilyen esetben, mikor a környezet nem fogja fel elég gyorsan és világosan, hogy mi a teendõ, könnyen rosszkedvûvé válik: "inkább magam csinálnám".

Anyagi szempontból a legelõnyösebb, ha mindent magunk csinálunk, mert a többiek becstelensége, alkalmatlansága gyakran veszteségeket okoz. A boldogság abban rejlik, ha sokakat és sokféle módon szolgálunk (6), teljesen lemondva a magányosságról és az elzárkózásról (12). 

VII. ház

Ha a Szerencsepont a hetedik - a társulás és a házasság házában - áll, ez azt jelenti, hogy a szülött a megelégedettséget ezeken a területeken éri el. Ha a Szerencsepont diszharmonikus fényszöget kap, akadályok merülhetnek fel és a házasság vagy a társulás csak idõsebb korban valósul meg.

Harmonikus fényszögben boldog kapcsolatok jöhetnek létre, feltéve, hogy a társ óriási szeretetre képes, megértõ és önzetlen. Ha ez az egyesülés létrejön, kétségtelen, hogy örökre óriási hatást gyakorol a natív egész jellemére.

A boldogságot úgy éri el, hogy teljesen feloldódik az együttmûködésben, a házasságban és a kapcsolatban (VII), miután feladta egoizmusát és elsõbbségre való minden vágyát (I).

8.ház

Ha a Szerencsepont a nyolcadik házban áll, az ember érdeklõdését az okkult dolgok felé irányítja, amely segít abban, hogy leküzdje depressziós hangulatait. Így egy reményteljes fejlõdés elõtt áll. Ha elismeri azt, hogy láthatatlan, pozitív erõk segítik bátorságot és erõt kap földi feladatának teljesítésére.

A csüggedés pillanataiban nagyon jó, ha felemelõ témájú könyveket olvas vagy egy komoly, becsületes, okkultizmusban jártas személlyel folytat beszélgetést. Ha a Szerencsepont diszharmonikus fényszöget kap, ez azt jelenti, hogy a kedvezõtlen pénzügyi körülményeket igen nehezen tudja elfogadni. Addig, amíg azt tartja, hogy a "boldogság" az anyagi jóléttõl függ, ezen a területen kiábrándultság várható. Vonja kétségbe a régi, megcsontosodott, destruktív értékrendjét! Miután feladta azt az elvét, hogy kizárólag az anyagi világban bízik, tanulmányozza a dolgok rejtett oldalát!
9. ház

Ha a Szerencsepont a kilencedik házban áll, akkor a látókör és a tudatosság növelésérõl van szó,- szó szerint és átvitt értelemben is. Nehéz, kiábrándító helyzetekben az ember vigaszként tûnõdjön el Isten bölcsességén és igazságosságán.

Ez a házhelyzet filozófiai, tudományos és vallási kutatásokra utal, a kérdés mindössze az, hogyan lehet átadni legmegfelelőbb módon az embereknek az így felhalmozott tudást. A boldogság megtalálása itt egyrészt az ember saját tudatosságának kiterjesztésében, másrészt pedig abban rejlik, hogy megélje a ház által szintén képviselt életterületeket, melyek a távoli utazásokra és az életfilozófia fejlesztésére vonatkoznak (9). Ehhez fel kell adnia azt a hajlamát, hogy mások életvitelét utánozva azok tervei szerint éljen (3).

X.ház

Ha a Szerencsepont a tizedik házban áll, ez kiváló karrierre és sikeres munkára utal. Diszharmonikus fényszög-kapcsolatban nehézségek adódnak fõleg azért, mert az egyén irigy és nem bízik másokban.

Ebben az esetben sok energiára és türelemre lesz szüksége, és a horoszkóp többi eleme dönti el, hogy képes lesz-e a horoszkóp által állított követelményeknek eleget tenni. 

Úgy találja meg boldogságát a világban, hogy saját erejére támaszkodik (X), miután lemondott az otthon biztosított kényelemrõl - természetesen összhangban a családi tradíciókkal és szokásokkal (IV).

11. ház

Ha a Szerencsepont a tizenegyedik házban áll, az ember vágyik az elme és belsõ énje békéjére, rokon lelkû barátokat keres.

A baráti kapcsolatok révén elõnyökre tesz szert. Ha valamit szeretne elérni, rögtön segítõk veszik körül és nagy valószínûséggel "vállalkozásai" sikerrel járnak.
Abban az esetben, ha a Szerencsepont diszharmonikus fényszöget kap, az ember kellemetlen problémák felvetõdése esetén arra törekszik, hogy megszabaduljon védelmezõitõl - ami gyakran azzal végzõdik, hogy hálátlansággal vádolják. Ez az szülött számára a legmegfelelõbb helyzet, hogy a saját lábára álljon és másoktól minél kevesebb segítséget kérjen.

A boldogságot a baráti kapcsolatok ápolása hozza (11), miután az ember feladta minden felsõbbrendûségi érzését (5).
12. ház

Ha a Szerencsepont a tizenkettedik házban áll, akkor ez megpróbáltatásokat, elzárkózást és önvizsgálatot jelent. Az ember csak akkor lesz boldog, ha komoly a változás, a jobbulás iránti vágya.
Ez a Szerencsepont-helyzet bajt, küzdelmet jelent és ezzel együtt természetesen magába rejti a nagy siker lehetõségét is. A nehézség itt egyrészt abból adódik, hogy az egyén túl személyes, másrészt abból, hogy nincs meg az egyensúly abban, amit "individuálisnak" nevezünk.

Az egyén csak akkor gyõz, ha elfogadja saját "kicsinységét" és a benne rejlõ Isteni szikra nagyságát. Ha ezt megérti, az élet szépnek tûnik számára, a kicsinyesség és az aggodalom eltûnik az életébõl. Abban az esetben, ha a Szerencsepont diszharmonikus fényszöget kap, az egyénnek komoly tanulnivalója van, személyiségének változnia kell. Ezt csak alapos önvizsgálattal érheti el.

A 12. házas Szerencsepont arról is szól, hogy az embernek elõször el kell veszíteni a önmagát, hogy aztán minden isteni teremtményben újból magára találjon. Mindezt szenvedések és nehézségek árán nyugodtan, és észrevétlenül cselekedve kell megtennie, amiért dicséretet sem szabad elvárnia. Alázat nélkül nincs siker, korlátozás nélkül nincs szabadság. A boldogságot az ember a magányosságban, az elvonultságban (12) találja meg, miután mindent feladott, amit eddig szolgált (6).

"A csendben és a bizalomban rejlik a te erõd!"


* * * * *

Köszönöm, hogy velem tartottál:
Farkas Andrea
asztrológus


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése